• Zwroty i reklamacje

Zwroty LA SAGIL w 4 krokach

lasa-gil-zwroty-ikona-1.png lasa-gil-zwroty-ikona-2.png lasa-gil-zwroty-ikona-3.png lasa-gil-zwroty-ikona-4.png

W ciągu 14 dni kalendarzowych od zakupu, napisz do nas mailowo informację o chęci zwrotu produktu

Wypełnij formularz zwrotu, który otrzymałaś razem z produktem i załącz go do przesyłki

Paczkę z produktem i formularzem wyślij na adres, który znajdziesz poniżej regulaminu

Po otrzymaniu przesyłki wyślemy do ciebie pełen zwrot kosztów za reklamowane produkty


PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
a. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta
weszła w posiadanie tego towaru.
b. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez
Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy,
które dostarczane są osobno.
c. zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Dane do zwrotu:

Sandra Gil
Skierniewicka 14/U5
01-230 Warszawa

email: sgilkontakt@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/sandragileu/

Instagram: www.instagram.com/lasagil.pl